JavaScript if Else use

JavaScript if else Kullanımı

Bütün programlama dillerinde olduğu  gibi JavaScript dilinde de en çok kullanılan karar ifadelerinden biridir. if parantezi arasındaki koşul doğru ise ifade çalıştırılır. Koşul sağlamıyorsa else kısmı varsa bu kısımdaki ifade çalıştırılır.Kullanımı 1:

if(şart)
{
//çalıştırılacak ifade;
}

Örnek:Yaşı 18den büyükse ehliyet alabilirsiniz yazdıran uygulamayı yapın.

var yas=20;
if(yas>=18)
{
alert("ehliyet alabilirsiniz");
}

Kullanım 2:

if(şart)
{
//şart doğru ise çalıştırılacak ifade;
}
else
{
//şart doğru değilse çalıştırılacak ifade;
}

Örnek:Yaşı 18den büyükse ehliyet alabilirsiniz, değilse yaşınız ehliyet alamak için uygun değil ve kalan yılı yazdıran uygulamayı yapın.

var yas=10;
if(yas>=18)
{
alert("ehliyet alabilirsiniz");
}
else
{
alert(yaşınız ehliyet almak için uygun değil);
alert(18-yas+" kadar yıl sonra ehliyet alabilirsiniz");
}

Kullanım 3:

if(şart1)
{
//şart1 doğru ise çalıştırılacak ifade;
}
else if(şart2)
{
//şart2 doğru ise çalıştırılacak ifade;
}
else
{
//şart2 de doğru değilse çalıştırılacak ifade;
}

Örnek:Girilen değer 100,0 ve negatif aralığındaysa ayrı ayrı uyarı verdiren uygulamayı yapınız.

var x=5;
if (x > 100) {
alert("x değeri 100den büyüktür");
} else if (x > 0) {
alert("x değeri 0dan büyüktür.");
} else {
alert("x negatif bir sayıdır");
}

Kullanım 4:

if (şart1)
{
//ifade 1
}
else if (şart2)
{
//ifade 2
}
else if (şart3)
{
//ifade 3
}
...
else
{
//ifadeN
}

Örnek: 100lük sistemdeki notu 5lik sisteme çeviren uygulamayı yapınız.