What is html

HTML Nedir

Günümüzde var olan tüm sitelerin temelinde HTML dili bulunmaktadır. İngilizcede Hyper Text Markup Language kelimelerinin kısaltması olan HTML ile basit seviyede web sitesi oluşturulabilir. Fakat bu dil genellikle sitenin altyapısını oluşturmak için kullanılmaktadır. Bunun için taglar tercih edilmektedir. Tercihi yapılan bu taglar ile birtakım biçimlendirmeler yapılabilmektedir. Fakat bu işlem için daha çok CSS dilinden faydalanılmaktadır. CSS dilini de kısaca açıklamak gerekirse; HTML ile oluşturulmuş tagların göze daha hoş gelmesi için yapılan biçimlendirme işlemi tanımı yapılabilir. Bu cümleden çıkarımla HTML ile CSS dili ayrılmaz bir bütündür sonucuna varırız. Peki HTML nereye yazılır, bu dil ile neler yapılabilir? Bu gibi soruların yanıtını aşağıdan bulabilirsiniz.


HTML Kodları Nereye Yazılır?

HTML kodları yazıp sonuç almak için IDE yani metin editörlerine ihtiyaç vardır. Günümüzde birçok metin editörü bulunmaktadır. Bu editörler yazılan kodların daha düzenli ve hızlı yazılması için ortaya çıkmıştır. Fakat HTML kodları yazmak için bir IDE gerek yoktur. Basit bir metin belgesi açıp aşağıda örneği bulunan kodları sitenize entegre ederek de bu işlemi yapabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir durum var oda yazdığınız kodların bulunduğu dosyanın uzantısının “.html” olmasıdır. Bu uzantıya sahip olmadığında yazdığınız kodlar tarayıcıda çalışmayacaktır.

HTML dilinde yazılan tüm kodlar açılıp kapanmaktadır. Standartların bu şekilde olması bunun en büyük sebebidir. Ayrıca bu dille kodlamaya başlanmadan önce tüm her şeyin “html” tagının içerisinde olması gereklidir. Head tagı sitenin kafa kısmı olarak düşünülebilir burada genellikle site hakkında bilgi içeren yazılar bulunmaktadır. Body tagın da ise tarayıcı ekranında görmesi istenilen kodlara yer verilir. Yazılar arasında satır boşluğu bırakmak içinde “

” etiketinden yararlanılır. Bu işlem için break yani bitirmek anlamına gelen “
” etiketi de kullanılabilir.

HTML ile Neler Yapılabilir?

Sadece HTML dilini kullanarak ortaya web sitesi çıkartılamaz. Yani çıkartılabilir fakat sayfa çok boş ve sade olur. Bunun olmaması için CSS dilinden faydalanılmalıdır. CSS siteye asıl görünümünü veren dildir. Daha sonra siteyi Javascipt ile daha dinamik bir yapıya sokabilirsiniz. Ayrıca backend olarak tabir edilen php dilinden faydalanarak da veritabanı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu cümlelerden çıkarımla HTML dilinin tek başına yetersiz kaldığı sonucuna varırız.