JavaScript Comparison Operators

JavaScript Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri, değişkenler veya değerler arasındaki eşitliği veya farkı saptamak için mantıksal işlemlerde kullanılır.
Eşitlik  Operatörü(==)

JavaScript dilinin çalışma anında tür dönüşümü yapabilme özelliği vardır.  Eşitlik operatörü ile eşitliğin iki tarafındaki değer türden bağımsız olarak aynı ise sonuç true değilse false olarak dönmektedir.

1 == 1 // true
"1" == 1 // true
1 == '1' // true
0 == false // true
0 == null // false

Örnek:

var a=3;
if(a==3){
alert("Sonuç Doğru");
}else{
alert("Sonuç Yanlış");
}

Örnek:

var a=3;
if(a=="3"){
alert("Sonuç Doğru");
}

Örnek:

var a=3;
if(a==7){
alert("Sonuç Doğru");
}else{
alert("Sonuç Yanlış");
}

Eşitsizlik Operatörü(!=)

Karşılaştırması yapılan iki değer yada değişken arasında türden bağımsız olarak bir birinden farklı ise true  değilse bir biri ile aynı ise false dönmektedir.

1 != 2 // true
1 != "1" // false
1 != '1' // false
1 != true // false
0 != false // false

Örnek:

var a=3;
var b=5;
if(a!=7){
alert("a b değişkeninden farklıdır.");
}

Tam Eşitlik  Operatörü(===)

Karşılaştırması yapılan iki değer yada değişken hem tür hemde değer olarak bir biri ile aynı ise karşılaştırma sonucu true, tür yada değerlerden biri farklı ise false olarak dönmektedir.

3 === 3 // true
3 === '3' // false

Örnek:

var a=3;
var b="3";
if(a!=7){
alert("iki değişken tür ve değer olarak eşittir.");
}
else
{
alert("iki değişken tür ve değer olarak farklıdır.");
}

Tam Eşitsizlik  Operatörü (!==)

Karşılaştırılan veri hem tür hemde değer bakımından bir birinden farklı ise true, iki değerde hem tür hemde değer olarak eşitse false olarak dönmektedir.

3 !== '3' // true
4 !== 3 // true

Örnek:

var a=3;
var b=3;
if(a!=7){
alert("iki değişken tür ve değer olarak eşittir.");
}
else
{
alert("iki değişken tür ve değer olarak farklıdır.");
}

Büyüktür  Operatörü ( > )

Karşılaştırması yapılan iki değerden ilk değer ikinci değerden büyükse true, ikinci değer büyük yada eşitse false sonucunu üretmektedir.

4 > 3 // true

Büyük Eşittir Operatörü ( >= )

Karşılaştırması yapılan iki değerden ilk değer ikinci değerden büyük yada eşitse true, ikinci değer büyükse false sonucunu üretmektedir.

4 >= 3 // true
3 >= 3 // true

Küçüktür  Operatörü ( < )

Karşılaştırması yapılan iki değerden ilk değer ikinci değerden küçükse  true, ikinci değer küçük yada eşitse false sonucunu üretmektedir.

3 < 4 // true

Küçük Eşittir Operatörü ( <= )

Karşılaştırması yapılan iki değerden ilk değer ikinci değerden küçük yada eşitse true, ikinci değer küçükse false sonucunu üretmektedir.

3 <= 4 // true

Örnek Karşılaştırma Tablosu:

a=3 olduğunu varsayarak aşağıdaki karşılaştırma operatörleri ve karşılaştırma sonuçlarını gösterilmektedir.