Using JavaScript Switch Case

JavaScript Switch Case Kullanımı

Switch ifadesi farklı koşullara bağlı olarak farklı eylemleri yürütmek için kullanılır. Switch kendine gelen ifadeyi değerlendirip, uygun olan case ile eşleştirir. Uygun olan case ile eşleşen ifade/ifadeler yürütülür.
Yazım Kuralı

switch (ifade) {
case deger1:
//ifade, deger1 ile eşleşirse yürütülecek olan kodlar.
[break;]
case deger2:
//ifade, deger2 ile eşleşirse yürütülecek olan kodlar.
[break;]
...
case degerN:
//ifade, degerN ile eşleşirse yürütülecek olan kodlar.
[break;]
default:
//ifade, hiçbir değer ile eşleşmezse yürütülecek olan kodlar.
[break;]
}

ifade: case değerleri ile eşleştirilecek olan değer

case degerN: ifade ile eşleştirilecek olan kelime/değer

Tanım:

ifade, case değerleri ile eşleştirilecek olan durumu göstermektedir. Eğer ifade case değerlerinden biri ile eşleşirse, eşleşen değerden break; komutuna kadar olan tüm kodlar çalıştırılır.

Şartlardan sonra break komutu kullanılmazsa program aşağı doğru her case kodunu çalıştırır. Break kullanımı unutulmaması gerek önemli bir noktadır.

Örnek 1:new Date().getDay() metodu 0-6 arasında değer üretir. 0->pazar 6->cumartesi gününü göstermektedir.

switch (new Date().getDay()) {
case 0:
day = "PAZAR";
break;
case 1:
day = "PAZARTESİ";
break;
case 2:
day = "SALI";
break;
case 3:
day = "ÇARŞAMBA";
break;
case 4:
day = "PERŞEMBE";
break;
case 5:
day = "CUMA";
break;
case 6:
day = "CUMARTESİ";
}

Örnek 2:

function kontrol() {
var yazi;
var meyve = document.getElementById("bilgi").value;

switch(meyve) {
case "Karpuz"
yazi = "Karpuz Güzeldir!";
case "Armut"
yazi = "Armutu pek sevmem";
case "Kiraz"
yazi = "Mevsimi kısa ama tatlı bir meyvedir kiraz";
default
yazi = "Üzgünüm! Yazdığın meyveyi tanımıyorum";
}
document.getElementById("goster").innerHTML = yazi;
}

Örnek 3: break yazmayı unutunca oluşacak hata ile ilgili örnek

var deger = 0;
switch (deger) {
case -1:
alert("-1 negatiftir.")
break;
case 0: // deger 0 olduğu için bu bölüm çalışacaktır.
alert(0);
// NOT: break yazmayı unuttuk.
case 1: // break yazılmadığı için case 0 değeri için bu kısımda çalıştırılacaktır.
alert(1);
break; // break yazdıldığı için case 2 değeri çalıştırılmayacaktır.
case 2:
alert(2);
break;
default:
alert("default");
}

Örnek 4: Tek bir işlem için çoklu case kullanabilirsiniz.

var meyve = 'Kivi';
switch (meyve) {
case 'Elma':
case 'Ayva':
case 'Kivi':
case 'Karpuz':
alert("Evet bu yazdığını bir meyvedir.")
break;
case 'Domates':
default:
console.log('Hayır bu bir meyve olmaz');
}