Using JavaScript for Cycle

JavaScript for Döngüsü Kullanımı

Tüm C tabanlı programlama dillerinde olduğu gibi süreklilik arz eden komutlarınızı for döngüsü altında ele alabilirsiniz.  JavaScript dilinde de bu yapının kullanımı aynı şekildedir.

JavaScript dilinde for döngüsü dışında şu döngüler de bulunmaktadır.

for – Belirli sayıda komutu bloklar arasında yürütmek için kullanılır.

for/in – dizi yada nesnelerin özelliklerini okumak için kullanılır(diğer dillerdeki foreach ile aynı)

while – şart doğru olduğu sürece bloklar arasındaki kodlar yürütülür.

do/while – en az bir kez olmak üzere şart doğru olduğu sürece bloklar arasındaki kodlar yürütülür.

Yazım Kuralı:

for (ifade1; ifade2; ifade3) {
çalıştırılacak olan kod bloğu
}

ifade1: Döngü başlamadan önce başlangıç değişkeninin tanımlanması(örn: i=0)

ifade2: Döngü çalışma koşulunu göstermektedir.(Örn: i<=100)

ifade3: Başlangıç değişkeninin değişimi(artış/azalış)  (Örn: i++)

Örnek 1: 0-100 arasındaki sayıları yazdırmak için gerekli kodu yazınız.

for(var i=0;i<=100;i++){
document.write("Sayı"+i);
}

Örnek 2: Döngü ve şartları bir arada kullanabilirsiniz. 0-100 arasındaki çift sayıları ekrana yazdıran programı yapınız.

Açıklama:  i sayısının 2 ile bölümünden kalan 0 ise (i%2==0) sayı çifttir.

for(var i=0;i<=100;i++){
if(i%2==0)
{
document.write("Sayı"+i);
}
}

Örnek 3:Dizi elemanlarını ekrana yazdırabilirsiniz. dizideki eleman sayısını öğrenmek için dizi.length özelliği ile dizideki eleman sayısını öğrenebiliriz. Aşağıdaki örnekte gunler adında bir dizi tanımlandı. gunler.length özelliği ile dizi sayısı öğrenilip döngüde dizinin her öğesi gunler[i] ile ekrana yazdırılmaktadır.

var gunler=["PAZARTESİ","SALI","ÇARŞAMBA","PERŞEMBE","CUMA","CUMARTESİ","PAZAR"];
for(var i=0;idocument.write("Sayı"+ gunler[i] +"
");

Örnek 4: Girilen mesajı ve tekrar sayısını kullanıcıdan alıp ekrana yazdıran javascript örneğini yazınız.

var mesaj = prompt("Yazdırılacak Mesajı Girin");
var sayi = prompt("Döngü Sayısı Girin");
for (var i = 0; i < parseInt(sayi); i++) {
document.write(mesaj + "
");
}