Using JavaScript Who Cycle

JavaScript while Döngüsü Kullanımı

JavaScript while döngüsünde şart doğru olduğu sürece bloklar arasındaki kodlar yürütülür.
Yazım Kuralı:

while (şart) {
    çalıştırılacak olan kodlar
}

şart: true(doğru) olduğu sürece döngüyü çalıştırır.

Örnek 1:  0’dan 9’a kadar olan sayıları yazdırmak için kullanılan örnek.

Açıklama: Döngüden önce var i=0; ile değişken tanımlanıp ilk değer ataması yapılır. i<10 olduğu sürece döngü çalıştırılacaktır. döngü içinde şartı bozmak için i++ ile i değişkeninde ki değer arttırılmıştır.

var i=0;
while (i < 10) {
document.write("Sayı= " + i);
i++;
}

Örnek 2: Dizi elemanlarını while döngüsü ile ekrana yazdırma.

Açıklama: İlk üç satırda değişkenler tanımlanıp değer ataması yapılmıştır. while(meyveler[i]) ile döngü değeri dolu olduğu sürece true değeri üretilecek ve döngü içine girip yazi değişkenine dizi elemanları yazdırılacaktır. i++ değeri  döngü 1 arttırılacak ve meyveler dizisindeki son index değerinden sonra tanımsız(undefined) değer için false değeri üretilecektir.

var meyveler = ["Elma", "Armut", "Kiraz", "Karpuz"];
var i = 0;
var yazi = "";

while (meyveler[i]) {
yazi += meyveler[i] + "<br>";
i++;
}
document.write(meyveler);

Örnek 3: Döngüdeki en önemli kural; döngü sonsuz döngüye girmemelidir. Bunun için döngüden çıkma komutu(break) yada döngüdeki şartı bozacak değişim yazılmalıdır.

while (true) {
document.write("merhaba dünya");
//DİKKAT:program sonsuz döngüye girecek ve sonlanmayacaktır.

Örnek 3 düzeltme: Programı sonsuz döngüden çıkarmak için aşağıdaki gibi bir kod yazılabilir.

var i=0;
while (true) {
document.write("merhaba dünya");
//DİKKAT:program sonsuz döngüye girecek ve sonlanmayacaktır.
}
if(i>=10)break; //i 11 değerine ulaştığında döngüden çıkmacaktır.