Using Jquery Callback Function

Jquery Callback Fonksiyonu Kullanımı


JavaScript komutları satır satır işlenir. Tabi bu işlemler bilgisayar tarafından çok hızlı gerçekleştirilir. Bu yüzden yazdığımız komutların çalışmalarını daha iyi kontrol etmemiz gerekir.

Örneğin sayfada bir efekt kullandık ve efektten sonra da kodlarımız var. Sayfamız çalışırken efekt daha bitmeden sonraki kodların çalışmaya başlayacağı unutulmamalı, kodlar ona göre yazılmalıdır.

Şayet bir efektin tamamen sona ermesinden sonra çalışmasını istediğimiz kodlar var ise böyle durumlarda callback fonksiyonları kullanılır.

Bir efekt içerisinde callback fonksiyonu kullandığımızda, callback fonksiyonu içerisindeki kodların efekt sona ermeden çalışmayacağından emin olabiliriz.

$("#button1").click(function(){
    $("#kutu1").hide("slow", function(){
        alert("kutu1 gizlendi");
    });
});