Php variables

Php Değişkenler

Matematik formüllerindeki x, y gibi programlamada da değişkenler vardır. Ne değer verirsek kullanıldığı her yerde o değeri temsil eder. Temsil ettiği veriye bağlı olarak bir kaç değişken türü vardır. Php veri türünü otomatik tespit ettiği için değişken tanımlarken bu türleri belirtmemiz gerekmez. Bazı durumlarda değişken türünün tespitini phpye bırakmak yerine biz belirtebiliriz.

 

 Integer        3, 5, 4566 gibi tam sayıları temsil eder.
 String           içinde sayı ve semboller bulunan metin. “Bugün ayın 28. günü.” gibi…
 Double        3,444 gibi ondalık sayılar
 Float            34.678 gibi noktalı sayılar
 Boolean      iki değer alır. true / doğru (1) ya da false / yanlış (0). Mantıksal   karşılaştırmalarda kullanılır

Değişken tanımlarken belirli kurallara uymamız gerek.

Phpde tüm değişkenler $ ile başlar.
Bir değişken sayı ile başlayamaz. Boşluk içeremez.
Değişken adında ingiliz alfabesinde bulunan harfler, sayılar ve _ dışında herhangi bir karakter ve simge bulunamaz.
Değişkenlere değer atama
Değişken ismini belirledikten sonra = yazıp devamına değişkenin değerini yazıyoruz. Eğer değişkenin değeri string ise " " ya da ' ' arasına yazıyoruz. Sayılarda herhangi bir tırnak işareti kullanmıyoruz. Kullanırsak veri tipi integer değil string olur. Bu da bu değişken ile matematik işlemleri yapmamıza engel olur.

    $metin = "Echo fonksiyonu ekrana yazdırır";   
    echo $metin;

Veri tipini öğrenmek

Bir değişkenin veri tipini öğrenmek için gettype() fonksiyonunu kullanıyoruz.

    $metin = "Echo fonksiyonu ekrana yazdırır";   
    echo gettype($metin);

Veri tipini değiştirmek

settype() fonksiyonu ile veri tipini değiştirebiliriz. String veri türü dönüştürülemez. Örneğin ondalık sayıları tam sayıya dönüştürebiliriz.

    $sayi = 2.5;
    settype($sayi, integer);   
    echo $sayi;

Kodu çalıştırdığınızda ekrana 2 yazdırılır. Veri türü değiştirmenin daha kısa yolu da var. Değişkene atama yaparken değerin önüne (tip) şeklinde veri tipini ekleyebiliriz.

    $deneme = "123.456.789 deneme";
    $bir    = (int)$deneme; // Yazdırdığımızda çıktısı : 123
    $iki    = (float)$deneme; // Çıktısı : 123.456
    $uc     = (string)$deneme; // Çıktısı : 123.456.789 deneme